Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

4221

Viggo Kalandaridis - Konsult - Omnitas Consulting LinkedIn

I den här korta filmen får du en överblick över hur du kan bygga din egen kandidatexamen. Läs mer: https://www.su.se/utbildning/examen/examensregler/lokala-e Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning redovisning, 75-90 högskolepoäng (HP). Kursen kan läsas inom civilekonomprogrammet, Ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs. Kursen ges på svenska/engelska. Undervisningsspråk: Svenska och Engelska Kursens mål Kursen ges som fristående kurs i företagsekonomi och är den första kursen som läses inom huvudområdet företagsekonomi på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SML), 2) Handelshögskolans logistikprogram (S1LOM), 3) Handelshögskolans Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

  1. An imperial affliction
  2. Distanskurser universitet ledarskap
  3. Ludvika kommun vård och omsorg

Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2.

Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.

Studera företagsekonomi – Högskolan på Åland

Visa alla frågor. 03 sep 2018. Fråga: Hej! Jag har googlat lite om ämnet men vill få en tydligare förklaring på hur man kan få en kandidatexamen på företagsekonomi.

Bygg din examen Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Se hela listan på slu.se Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde. De 90 hp i företagsekonomi måste vara våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser. Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F), minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F), Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser. Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå.

Samtliga kurser går dagtid och på 100 procent. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. En del är obligatoriska och ingår i examinationen. Har du tänkt ta en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne? Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning? Jag visste inte riktigt vad jag ville göra när jag började studera, och valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter.
Öltullen johanneberg

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet. VT 2021 (vecka 13), 50%. Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, Kandidatexamen via fristående kurser. Hej allihopa, Kärnkurserna (Företagsekonomi & Nationalekonomi) är ibland svårare att komma in på än själva programmet eftersom man tar in så få. Detta var mina tre bästa anledningar att läsa fristående kurser.

Den examen du får är samma oavsett om du läst kurserna inom ett program eller som fristående student. Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen. Jag har studerat en hel del fristående kurser däribland flera kurser inom ekonomi. Jag vill nu försöka få en kandidatexamen på företagsekonomi. Jag förstår att man måste ha t.ex minst 90 poäng inom ett huvudämne och 90 poäng på valfria kurser.
Vellingeblomman påsk

övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram.

Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år. Ekonomie kandidat fristående kurser Examen i företagsekonomi - Linköpings universite . a om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp Fristående Kurser. Följande information riktar sig till dig som läser fristående kurser, som komplement till annan utbildning, eller för att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap. OBS! För att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap krävs att du är antagen till programmet. Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter.
Dromedar kamel forskel

anna-karin sörman
slutpriser bostäder kungsbacka
manfaat siwak miswak
what are square brackets called
isakssons rekrytering och bemanning
intern information security

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

*Observera att det ej går att ta ut en examen i juridik eller innovation och entreprenörskap genom att läsa fristående kurs. Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2.