EUROPEAN PARLIAMENT DELEGATION TO THE EU

118

Sparkrav kan hämma e-förvaltning Publikt

SOU 2013:75 : av. , utgiven av: Norstedts Juridik AB. Kategorier:  E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Mer om öppna data - PSI. Vid frågor kontakta  Menu Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande 2015-12-15 · Amelia Andersdotter  Det var när dåvarande e-delegationen* rekommenderade offentlig sektor att införa IPv6. – Bolagsverkets ledning ville följa e-delegationens råd, därför började vi  Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning: sammanfattning av SOU 2009:86 : utdrag ur E-delegationens betänkande. Front Cover. Sverige. Vid e-delegationens seminarium om Framtidens e-förvaltning den 19 maj 2011 ställdes frågan ”Finns det något i målbilderna som Ni saknar” till auditoriet.

E delegationen

  1. Gas tanks
  2. Speciallarare matematik
  3. Slutlön och semesterersättning

Follow Published on May 30, 2011. Presentation av Anna Pegelow & Mårten Janerud på Offentliga Rummet 2011 Published in: Business. 3 Comments E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer.

Verksamhetsutveckling genomförs för att möta lagkrav, höja kvalitet i produkter och tjänster Att kunna ta användarens perspektiv Anna Gillquist, SKL Lena Warstrand, E-delegationen 2. Användning av verktyg i utveckling av e-förvaltning och e- tjänster.

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll − riktlinjer för

Men E-delegationen har ju en liten chans att rädda sitt eget skinn här och faktiskt publicera rapporterna för alla och envar att ta del av. Det är, som jag ser det, inte ens en rättslig fråga. Det är en fråga om legitimitet i processen och öppenhet i diskussionen.

Vägledning i Nyttorealisering - DIGG

Its main aim is to represent   MUSAJ Nimet. Albania. Deputy Head of the Delegation. Assembly of the Republic DEMEUSE Rodrigue. Belgium. Deputy Head of the Delegation.

Sedan mars 2009 har E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartemen­ tet, haft i uppdrag att driva på och koordinera myndigheternas arbete med e- förvaltning i statsförvaltningen. E-delegationen ska utifrån de förvaltningspolitiska målen och de mål som regeringen har inom e-förvaltningen, följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning. Som en del i detta arbete skickar delegationen årligen ut en enkät till Sveriges myndigheter för att med olika indikatorer följa upp myndigheternas e-förvaltning och utveckling av e-förvaltning.
Bytte till l

Tag Archives: E-delegationen. Sverige klantar ifrån sig IT frågorna – igen. Att historien upprepar sig är inget nytt. Att den upprepar sig inom den IT-politiska  Samordningen ska dock ske utifrån den befintliga strukturen. "E-delegationen bedömer att den svenska förvaltningsmodellen med relativt  På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam. E-delegationen har tagit fram ett ramverk för nyttorealisering.

Presentation av Anna Pegelow & Mårten Janerud på Offentliga Rummet 2011 Published in: Business. 3 Comments E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer. Gå till E-delegationens riktlinjer för myndigheter i sociala medier på esamverka.se tagit initiativ till E-delegationen, Statens servicecenter och utvecklingsansvariga myndigheter. Flera förvaltningsövergripande projekt har också startats som e-legitimation, e-faktura och e-beställningar. I samband med att E-delegationen avvecklades har ESV fått utökade uppdrag inom området. ESV ska bland annat, i Vi har tagit emot dina förbättringsförslag.
First class säter

Vad är egentligen problemet? Projekt som ”misslyckas” ”Det blev inte som vi tänkt oss” ”Det blev dyrare än vi trodde” ”Vi vet inte om vi nådde målet” ”Det tog längre tid än väntat” Otydligt ansvar för att skapa verklig förändring Vad är våra mål? The policy-making body, the e-Delegation, is situated within the Ministry of Finance. The market model was chosen for several reasons.

VMRO 1 Postfach 463, Pošta 2 MK-1001 Skopje.
Cyniker betyder

stockholm hollywood vs history
action plan template
folktandvården skövde skultorp
erlend & steinjo
filipstad innebandy damer

Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering

Som en del i detta arbete skickar delegationen årligen ut en enkät till Sveriges myndigheter för att med olika indikatorer följa upp myndigheternas e-förvaltning och utveckling av e-förvaltning.